Xin thường trú tại VN cho người nước ngoài

Thẻ thường trú là giấy phép cư trú vô thời hạn, đồng thời thay thế cho visa mà nhà nước VN cấp cho người nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện như dưới đây 


Đối tượng

 • Có công lao, đóng góp cho nhà nước VN, được nhà nước VN tặng huân chương hoặc danh hiệu cụ thể
 • Là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại VN
 • Được bảo lãnh bởi cha/mẹ/vợ/chồng/con là công dân VN, đang thường trú tại VN 

Điều kiện

 • Có chỗ ở hợp pháp, có thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống tại VN
 • Với nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại VN, cần phải được Bộ Trưởng hoặc các cơ quan thuộc chính phủ đề nghị cho thường trú
 • Đã được bảo lãnh tạm trú tại VN liên tục từ 3 năm trở lên

Giấy tờ  

 1. Đơn xin thường trú NA12
 2. Lý lịch tư pháp được cấp bởi ĐSQ
 3. Công hàm của ĐSQ đề nghị giải quyết thường trú cho công dân nước mình
 4. Bản sao hộ chiếu có chứng thực;
 5. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được xét cho thường trú (thẻ tạm trú đã được cấp liên tục từ 3 năm trở lên)
 6. Giấy bảo lãnh của bởi cha/mẹ/vợ/chồng/con là công dân VN, đang thường trú tại VN

Thời hạn giải quyết: 

4-6 tháng


Nộp hồ sơ tại:

 Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s