Lời khuyên về việc mở tài khoản cá nhân cho người Thổ tại VN

Về nguyên tắc, người nước ngoài đang sinh sống tại VN hoàn toàn được phép mở tài khoản ngân hàng và được cung cấp thẻ.

Tuy nhiên, không phải ngân hàng nào cũng dễ dàng trong vấn đề này. 

Với các ngân hàng nhà nước, họ thường yêu cầu người nước ngoài cấp thẻ tạm trú, giấy phép lao động, hợp đồng lao động với một công ty nào đó, đính kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty đó, để chứng tỏ nguồn tiền vào tài khoản là hợp pháp.

Rất nhiều người nước ngoài không có hợp đồng chính thức với công ty nào tại VN đã gặp khó khăn trong việc mở tài khoản và mở thẻ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để dễ dàng và thuận lợi hơn, tốt hơn hết người nước ngoài nên mở tài khoản ở các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam như HSBC, Standard Chartered, hay UOB, các ngân hàng này sẽ linh động hơn trong việc mở tài khoản cho người nước ngoài, cũng như các hoạt động trên thẻ như chuyển khoản qua lại, internet banking sẽ được cung cấp một cách dễ dàng hơn.   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s