Visa Việt Nam cho người Thổ Nhĩ Kỳ

Do tình hình COVID vẫn đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam nên hiện tại chúng ta chưa rõ ngày nào VN mới mở cửa lại cho công dân nước ngoài du lịch.

Khi có thông tin mới nhất về visa du lịch VN cho người Thổ Nhĩ Kỳ, chúng mình sẽ update ngay trên trang này nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s