Giấy tờ xin quốc tịch Thổ tại Thổ

Giấy tờ cần chuẩn bị của người cần xin quốc tịch:

  1. Nikah (sổ đăng ký kết hôn)
  2. Passport VN
  3. Giấy khai sinh VN
  4. 02 hình 4×6 
  5. Giấy xác nhận đang sống tại Thổ Nhĩ Kỳ (cấp bởi Göç Idaresi)

Lưu ý:

Giấy tờ số 2 và 3 cần hợp pháp hóa lãnh sự.

Cách hợp pháp hóa lãnh sự:

  1. Mang giấy tờ đến ĐSQ VN tại Thổ để đóng dấu lãnh sự
  2. Sau đó, mang giấy tờ đã đóng dấu lãnh sự này tới Bộ Ngoại Giao Thổ để đóng thêm 1 dấu lãnh sự nữa. 

Giấy tờ nộp tại:

Il Nüfus Müdürlüğü tại tỉnh mà mình sinh sống


Phỏng vấn

Phỏng vấn là bắt buộc khi xin quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi nộp hồ sơ, ngày phỏng vấn sẽ cung cấp bởi người của Il Nüfus Müdürlüğü

Cuộc phỏng vấn sẽ bao gồm cả vợ và chồng (phỏng vấn riêng biệt), phỏng vấn bằng tiếng Thổ.

Lưu ý, bạn nên biết tiếng Thổ trước khi nộp hồ sơ xin quốc tịch. Có thể không cần quá cao siêu mà chỉ cần giao tiếp cơ bản là đủ. 

Kết thúc phỏng vấn, kết quả sẽ có sau khoảng 9-12 tháng. 


Người hướng dẫn: chị Vũ Nam Phương Anh (đang sinh sống tại Eskisehir – Thổ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s