Cấp thẻ tạm trú theo diện thăm thân cho người TNK tại VN

Trước hết, chồng/vợ (quốc tịch TNK) của bạn phải có visa VN còn thời hạn có mục đích thăm thân (ký hiệu TT, VR hoặc MTT5N).

Nếu không có visa này, chồng/vợ bạn bắt buộc phải thực hiện việc xuất cảnh khỏi VN, xin 1 trong các visa diện trên và nhập cảnh lại VN sau đó.

Việc cấp thẻ tạm trú theo diện thăm thân cũng rất dễ dàng và hoàn toàn có thể tự thực hiện, không cần thông qua dịch vụ.


Các giấy tờ cần chuẩn bị

Giấy tờ của công dân TNK

  • Hộ chiếu bản chính của người thân (có quốc tịch TNK) 
  • Photo visa Việt Nam (1 trong các visa Liệt kê bên trên)
  • 2 ảnh 2×3, chụp phông nền trắng
  • Photo công chứng hoặc bản chính giấy xác nhận đăng ký tạm trú tại VN (lấy tại CA phường) 
  • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân nhân: Giấy đăng ký kết hôn (nếu đăng ký kết hôn tại VN) hoặc trích lục kết hôn (nếu đăng ký kết hôn tại nước ngoài, về VN phải làm trích lục kết hôn) 

Giấy tờ của công dân VN

  • Mẫu NA6 – giấy xin cấp thẻ tạm trú cho thân nhân
  • Sổ hộ khẩu – photo công chứng
  • CCCD – photo công chứng

Địa chỉ nộp

Cục Quản lý xuất nhập cảnh khu vực vợ/chồng là công dân VN đăng ký hộ khẩu thường trú.


Thời gian xét duyệt

5-7 ngày

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s