Thủ tục đăng ký kết hôn với người Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam

Giấy tờ cần chuẩn bị (Lập thành 2 bộ):

Giấy tờ chung:

  • Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu bên dưới. Cả nam và nữ đều phải khai mẫu này.
  • Giấy khám sức khỏe của cả nam và nữ

Với công dân VN

  • Giấy chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Vn – xin tại phường nơi đăng ký hộ hẩu thường trú
  • Hộ khẩu của công dân VN – 1 bản sao
  • CCCD/CMTND của công dân VN – 1 bản sao

Với công dân TNK

  • Giấy chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân TNK – xin tại ĐSQ Thổ Nhĩ Kỳ tại VN  – phải hợp pháp hóa lãnh sự
  • Hộ chiếu của công dân TNK – dịch công chứng
  • Visa/thẻ tạm trú của công dân TNK 

Thời gian giải quyết

7 – 15 ngày


Địa điểm nộp hồ sơ

Ủy Ban Nhân Dân Quận nơi công dân VN đăng ký hộ khẩu thường trú. 

Khi đăng ký kết hôn, cả nam và nữ bắt buộc phải có mặt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s