Hợp thức hóa Nikah – Làm trích lục kết hôn tại Việt Nam

Với các trường hợp bạn đã đăng ký kết hôn tại Thổ, nếu chưa đăng ký ghi vào sổ hổ tịch tại đại sứ quán Việt Nam thì khi về VN, bạn cần đăng ký ghi vào sổ hộ tịch tại Ủy Ban Nhân Dân Quận mà bạn có hộ khẩu thường trú, hay nói cách khác là làm trích lục kết hôn tại Việt Nam.


Các giấy tờ cần thiết:

  • Nikah (giấy đăng ký kết hôn tại Thổ) – đã được hợp pháp hóa lãnh sự – cách hợp pháp hóa được ghi chú bên dưới
  • Photo công chứng giấy tờ tùy thân của vợ và chồng.
  • Photo công chứng sổ hộ khẩu của công dân Việt Nam
  • Tờ khai ghi chú kết hôn theo mẫu dưới đây:

Nếu bạn không thể có mặt tại UBND Quận nơi bạn có hộ khẩu thường trú, bạn có thể làm giấy ủy quyền cho người nhà đi thay. Người được ủy quyền là những người có mối quan hệ ruột thịt với bạn và có thể xuất trình giấy tờ để chứng minh mối quan hệ đó (ví dụ như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh,…)


Thời gian thực hiện

05 ngày làm việc


Ghi chú: Cách hợp pháp hóa lãnh sự Nikah

  1. Trước hết, bạn cần nộp Nikah để xin dấu hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ. (Con dấu này có nhiệm vụ chứng minh rằng giấy tờ Nikah này được cấp một cách hợp pháp tại Thổ)

2. Sau đó, bạn mang con dấu hợp pháp hóa lãnh sự này tới ĐSQ Thổ Tại Việt nam để họ cung cấp thêm 1 con dấu hợp pháp hóa lãnh sự khác. (Con dấu này có nhiệm vụ chứng minh con dấu của Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ là chính xác và hợp pháp)

3. Sau khi có con dấu hợp pháp hóa lãnh sự của ĐSQ Thổ Tại Việt Nam, bạn mang giấy tờ tới Sở Tư Pháp để xin dấu hợp pháp hóa lãnh sự tại đây. (Sở Tư Pháp đóng dấu này để chứng minh rằng con dấu của ĐSQ Thổ Nhĩ Kỳ là hợp pháp. Đây chính là con dấu chúng ta cần để có thể sử dụng giấy tờ Nikah này cho việc làm trích lục kết hôn tại Việt Nam) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s